Cama’rDdrama

Mae Cama’r Ddrama yn gyfres o weithdai sy’n cael eu cynnal mewn tri lleoliad cyffrous: Amgueddfa Ceredigion, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gweithdy awyr agored yn y dref.

Siwrne greadigol o amgylch rhai o drysorfeydd Aberystwyth, cyfle i ennyn ysbrydoliaeth a chanfod syniadau newydd ar helfa drysor i ganfod syniadau newydd gyda’r tiwtoriaid Catrin Fflur Huws (Cymraeg) a Sandra Bendelow (Saesneg). Ar gyfer ‘sgwennwyr newydd a hen lawiau sydd am chwilota am syniadau.

£25 am bob cwrs – bwrsariaethau ar hael

  • 16/6/2018 Amgueddfa Ceredigion Museum, Dydd Sadwrn 11-4 YP
  • 30/6/2018 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Dydd Sadwrn 11-4YP
  • 7/7/2018 Syniadau yn y Stryd, Dydd Sadwrn 11-4YP

Cysylltwch â playpenaberystwyth@gmail.com er mwyn archebu lle neu i ymgeisio am fwrsariaeth. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *